دانلود اپلیکیشن ها

لطفا تا اطلاع ثانوی جهت استعلام قیمتها با دفتر تماس بگیرید


ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات
1 تحریر 90 * 60 70 اندونزی - بند 0 arrow
2 تحریر 100 * 70 70 اندونزی - بند 0 arrow
3 تحریر 90 * 60 80 اندونزی - بند 0 arrow
4 تحریر 100 * 70 80 اندونزی - بند 0 arrow
5 تحریر 90*60 90 اندونزی - بند 0 arrow
6 تحریر 100*70 90 اندونزی - بند 0 arrow
7 تحریر 90 * 60 100 اندونزی - بند 0 arrow
8 تحریر 100 * 70 100 - - بند 0 arrow


ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات
1 گلاسه 90 *60 90 کره - کیلوگرم 0 arrow
2 گلاسه 100 * 70 90 کره - کیلوگرم 0 arrow
3 گلاسه 90 * 60 100 کره - کیلوگرم 0 arrow
4 گلاسه 100 * 70 100 کره - کیلوگرم 0 arrow
5 گلاسه 90 * 60 115 کره - کیلوگرم 0 arrow
6 گلاسه 100 * 70 115 کره - کیلوگرم 0 arrow
7 گلاسه 90 * 60 135 کره - کیلوگرم 0 arrow
8 گلاسه 100 *70 135 کره - کیلوگرم 0 arrow
9 گلاسه 90 * 60 150 کره - کیلوگرم 0 arrow
10 گلاسه 100 * 70 150 کره - کیلوگرم 0 arrow
11 گلاسه 90 * 60 170 کره - کیلوگرم 0 arrow
12 گلاسه 100 * 70 170 کره - کیلوگرم 0 arrow
13 گلاسه 90 * 60 200 کره - کیلوگرم 0 arrow
14 گلاسه 100 * 70 200 کره - کیلوگرم 0 arrow
15 گلاسه 90 * 60 250 کره - کیلوگرم 0 arrow
16 گلاسه 100 * 70 250 کره - کیلوگرم 0 arrow
17 گلاسه 90 * 60 300 کره - کیلوگرم 0 arrow
18 گلاسه 100 * 70 300 کره - کیلوگرم 0 arrow


ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات
1 پشت طوسی 90 * 60 180 چینی - کیلوگرم 0 arrow
2 پشت طوسی 100 *70 180 کره - کیلوگرم 0 arrow
3 پشت طوسی 90 *60 230 کره - کیلوگرم 0 arrow
4 پشت طوسی 100 * 70 230 کره - کیلوگرم 0 arrow


ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات
1 چسبدار 70 *51 - نقره ای بردار - بند 0 arrow
2 چسبدار 70 * 51 - فونتک - بند 0 arrow


ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات


ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات

ما به فکر نیاز های شما هستیم

منابع آماده سازی الیاف

کاغذ به عنوان یک ورقه درهم تنیده ویا مالیده تعریف می شود که معمولا از الیاف گیاهی تشکیل شده است. الیاف بدست آمده از کهنه پارچه (نخ)، باگاس (نی شکر)، پنبه و نی به عنوان منابع جاری ساخت کاغذ به کار رفته اند. کاغذهای جدید تقریبا تنها از الیاف سلولزی به دست آمده از چوب ساخته می شوند.صنعت کاغذ سازی اصطلاحات معین معدودی دارد..

کاغذ چیست؟

کاغذ اولین بار در سال 105 پس از میلاد مسیح در کشور چین توسط شخصی به نام تسای لون اختراع گردید و به سرعت مورد توجه کاربران مختلف قرار گرفت. کاغذ از زمان اختراع تا به امروز قابل اعتماد ترین وسیله جهت نشر و انتقال اندیشه بشر بوده و برجسته ترین نقش در جمع آوری و ذخیره اطلاعات بشری را داراست.